banner

הוועדה המתמדת של ועידת רבני אירופה הצביעה בעד הצטרפותם של חברי עמית בינלאומיים לוועידת רבני אירופה. בראשות החטיבה הבינלאומית של ועידת רבני אירופה יעמדו נשיא הועידה הרב פנחס גולדשמידט, הרב הראשי לצרפת חיים קורסיה והרב דויד יוסף, ראש בית המדרש "יחווה דעת".

רבנים אורתודוקסיים מחוץ למדינות אירופה יהיו רשאים להצטרף לחטיבה הבינלאומית של הוועידה. רבנים ממספר ניכר של מדינות כבר הביעו עניין, בתוכן: מרוקו, תוניסיה, איראן, טורקיה, איחוד האמירויות, דרום אפריקה ומדינות ברחבי דרום אמריקה. רבנים מובילים מחוץ לאירופה ירכיבו את ועדת ההיגוי של החטיבה הבינלאומית של הוועידה, והחטיבה תיוצג ע"י יושב ראש עמית שהינו חבר בוועדה המתמדת של ועידת רבני אירופה

הקמת החטיבה הבינלאומית של ועידת רבני אירופה מהווה תמיכה ברבנים ברחבי העולם. היא יוצרת רשת בינלאומית המאפשרת לרבנים ללמוד זה מזה ולתמוך זה בזה, צורך שגבר בעקבות מגפת הקורונה. חברי החטיבה הבינלאומית יהיו זכאים להשתתף בתוכניות הוועידה ואירועיה.

עתירי ניסיון שלא יסולא בפז, ניאותו הרב דויד יוסף, הרב פנחס גולדשמידט והרב חיים קורסיה לעמוד בראש החטיבה הבינלאומית ולהביא עימם ידע וניסיון שיהוו תועלת מרובה לקהילות יהודיות בינלאומיות ולוועידת רבני אירופה בכללה.

בדבריו לגבי יוזמה זו הטעים נשיא הוועידה הרב פנחס גולדשמידט: "ועידת רבני אירופה סייעה לקהילות ברחבי אירופה מאז מלחמת העולם השנייה. למגפת הקורונה היתה השפעה עולמית עצומה, וחיוני הדבר שקהילות יהודיות ברחבי העולם, על מנהיגיהן הרוחניים, יעבדו שכם אל שכם על מנת לתמוך זה בזה בתקופה מאתגרת זו.

אנו מתכבדים לקדם בברכה את הרב דויד יוסף לוועדה המתמדת של ועידת רבני אירופה. באמתחתו של הרב יוסף ניסיון עשיר ורב ערך והוא נכס עצום לוועידה.

לקבלת מידע נוסף ניתן ליצור קשר עם הרב אהרן שמואל בסקין, מזכיר הוועידה:abaskin@rabbiscer.org