• אירועים

  ועידת רבני אירופה ל“א
  שמור את התאריך

  Benelux
  CER

  אנו שמחים להודיע שוועידת רבני אירופה ל“א – תתקיים בס“ד בין התאריכים ח‘-י‘ אייר תשע“ט (13-15 במאי 2019). הוועדה תתארח במדינות בנלוק”ס בעיר אנטוורפן –
  בבלגיה .הנושא הכללי של הוועידה: “התורה והמסורה מול אתגרי הזמן”