• ועד הפועל

  ועד הפועל עובד עם הנשיא ומטפל בניהול השוטף של CER.

   

  חברי ועד הפועל נבחרים לתקופות של 5 שנים וחולקים באחריות לתיקים הבאים:

   

  מינהל ומנהלה, כספים, ממשל וביקורת, קשר עם הוועדה המתמדת, קשר עם מועצת הפטרונים, הדרכה רבנית, תקנים רבניים הלכה והניהול של בית הדין האירופי, חינוך והמסורת יהודית, חופש דת, לו תשכח, איחוד מוהלים של אירופה (UME), יחסים בין-רבניים – כולל הרבנות הראשית לישראל, יחסים עם ארגונים יהודיים עולמיים, יחסים עם האיחוד האירופי ועם מוסדות האיחוד האירופי, קשרי חוץ, יחסים בין-דתיים

   

  חבריה הם:

  • Rabbi Bruno Fiszon

  • Chief Rabbi Dr Riccardo DiSegni

  • Rabbi Refoel Kruskal

  • Rabbi Moshe Lebel