banner

הפרס ע''ש הרב משה רוזן נוסד בשנת 2016 ע''י ועידת רבני אירופה.

משה רוזן (23 ביולי 1912–6 במאי 1994), שלזכרו מוקדש הפרס, היה הרב הראשי של יהודי רומניה בין השנים 1948–1994 ונשיא הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה בשנים 1964–1994.

הוא הנהיג את הקהילה היהודית במהלך כל העידן הקומוניסטי ברומניה, והמשיך בתפקיד זה אף לאחר השבת הדמוקרטיה לאחר המהפכה הרומנית ב-1989. בשנת 1957 התמנה לחבר בפרלמנט הרומני (באותם הימים 'האסיפה הלאומית הגדולה'), מעמד בו החזיק תחת המשטר הקומוניסטי, ואף בפרלמנט הדמוקרטי לאחר המהפכה ב-1989.

ת ה-80 התירו לו שלטונות רומניה לקבל אזרחות ישראלית, והוא וכיהן גם כיושב ראש הנהלת בית התפוצות בתל אביב.

היקף מפעלו של הרב משה רוזן באותן השנים, תוך הסכמה בשתיקה של המשטר —מעידוד העלייה לישראל, לימוד השפה העברית והמסורת והקניית ערכים יהודיים, ועד לניהול רשת פעולות הרווחה עבור הקהילה היהודית— בצירוף כושר מנהיגותו וכישוריו הדיפלומטיים— זיכו אותו בהערכה רבה בקרב מנהיגים רבים ביהדות העולם.

רס ע''ש הרב משה רוזן נועד להוקיר את דוגמתו יוצאת הדופן למעורבות אזרחית למען אירופה סובלנית וסולידריות בלתי פוסקת עם הקהילה היהודית.

פרס זה עוצב ע''י האומן הבינלאומי אלכסנדר אייזנשטט (מוסקבה/ ירושלים).

Chief Rabbi Moshe Rosen
(23 July 1912 – 6 May 1994)

$

This will close in 20 seconds