banner

ועידת רבני אירופה היא הברית הרבנית המובילה באירופה המאחדת מנהיגים רוחניים מכל רחבי היבשת. כידוע, לא אחת נתפסת הדת במרחב הציבורי כאורח חיים ארכאי ונחשל במידת מה. למעשה, אין דבר רחוק יותר מן האמת, וועידת רבני אירופה שואפת לתגמל את אלו שהשכילו לרתום את האמצעים המודרניים העומדים לרשות הדור החדש בדרך הטובה ביותר בהתאם לעיקרון היהודי של 'תיקון עולם'. ועידת רבני אירופה יצאה ביוזמה ייחודית לתחרות יזמי אינטרנט. תחרות זו בחסות הוועידה כבר קיבלה אלפי מועמדים במהלך השנים. הפרס הראשון בסך 26,000 אירו ושני פרסים נוספים בסך 18,000 אירו מוענקים מדי שנה בערים שונות באירופה.

דור חדש של יזמים צעירים בתחום האינטרנט והחדשנות הדיגיטלית הולך וגדל ברחבי העולם. הוא פורץ ומוביל את הדרך באינספור אפליקציות מצליחות בעלות פוטנציאל אדיר. בעוד שיזמים המונעים אך ורק ע"י שאיפה לרווח כספי עשויים לקצור את תגמוליהם, הרי שאלו הפועלים מתוך מניעים זולתניים של דאגה לרווחת האחר זוכים לעיתים קרובות להכרה פחותה. ועידת רבני אירופה חפצה לטפח דור של יזמים מוכשרים חסרי אנוכיות.

דום הרעיון של 'תיקון עולם' הוא תרומה להרמוניה חברתית כלל-עולמית, בין אם האפליקציות משפרות תחומים של עסקים, חינוך, חברה, בידור, נסיעות או פנאי.

פרטים נוספים בקישור:
https://www.cerprize.org