banner

מאז היווסדה, היתה ועידת רבני אירופה מעורבת בקידום הזמינות של מזון כשר באירופה במחיר השווה לכל נפש. הרב ד''ר מאיר לוינגר מוועידת רבני אירופה, מומחה לכשרות, ולשעבר רבן של הקהילות האורתודוקסיות בבאזל ובקלן, עמד בתחילה בראש ארגון הכשרות המרכזי האירופי (ECK), ונדרש לאמת את תעודות הכשרות שהונפקו ע''י רבנים מקומיים באירופה.

הדגש העיקרי של ה-ECK נשאר לייעץ לרבנים מקומיים באירופה בסוגיות כשרות. במהלך ישיבת הוועדה המתמדת בקייב ב-2012 החליטה ועידת רבני אירופה על הקמת מערכת כשרות מרכזית ומקיפה באירופה, אשר תשרת את צרכי המזון והייצור הכשרים הכלל אירופיים. ביוזמה זו הוקם ה :EEK-ועד הכשרות שע"י רבני מזרח אירופה. לתפקיד מנכ"ל ועד הכשרות שע"י רבני מזרח אירופה נתמנה הרב גדליה קולטניוק.

בסוף שנת 2013 פרסם ה- EEK את הרשימה המקיפה הראשונה של מוצרים כשרים המאושרים ע''י גופי כשרות אירופיים מוסמכים. ניתן לאתר את המוצרים לפי מדינה, שם מותג, סוג מזון וגוף הכשרות.