banner

ועידת רבני אירופה (CER) היא האיגוד הרבני האורתודוקסי העיקרי באירופה. הוא מאחד יותר מ -700 מנהיגים דתיים של קהילות המיינסטרים באירופה.

היא נוסדה ב -1956 ביוזמת הרב הראשי של בריטניה, סר ישראל ברודי, כדי להחיות את הקהילות היהודיות ההרוסות באירופה. רב ברודי נתמך על ידי הרב הראשי של צרפת, יעקב קפלן, הרב הראשי של אמסטרדם, אהרון שוסטר והמנהיג הרוחני הספרדי הבריטי, חכם גאון. הכנס הראשון התקיים ב- 1957 באמסטרדם

כתוצאה של ההתאחדות רבני הקהילות החרדיות במערב אירופה, הרוב המכריע של קהילות המצויות ברחבי היבשת שמרו על שיוך אורתודוקסי ומנהיגות רבנית (למעט הונגריה ושבדיה, שבהן הקבוצות הלא-אורתודוכסיות היו חזקות במיוחד). אף שכמה מהקהילות המערביות הגדולות דנו בהצטרפותן לתנועות לא-אורתודוכסיות בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה, איגוד הרבנים החזק הצליח להבטיח השארותה של הרבנות אורתודוכסית ולהבטיח את המשכיות הטקסים האורתודוקסיים גם אם חלק גדול מהחברים הפך להיות חילוני לחלוטין

הארגון מנוהל על ידי ועדה מתמדת של 35 חברים המתכנסת פעמיים בשנה לפגישות עבודה והערכות מדיניות באחת מבירות אירופה. כנסים אלה משולבים עם ביקור בקהילה ובמוסדות היהודיים המקומיים ופגישות עם הממשלה ועם גופים אחרים, למטרת חיזוק הקשרים ושיתוף הפעולה בנושאים יהודיים ופאן אירופיים.

חברי הוועדה המתמדת הם, ככלל, הרבנים הראשיים של מדינות אירופה והערים הגדולות ודייני הרבנות הבכירים. כל חברי ה- CER מתכנסים אחת לשנתיים בכינוס כללי אליו מוזמנים כל הרבנים הראשיים והרבנים האירופאים

ועידת הרבנים האירופים מחויבת להגן על זכויותיהם הדתיות של היהודים באירופה, והפכה לקולה של היהדות ביבשת אירופה. לאחרונה התערבה ועידה בהגנה על זכויות היהודים לשחיטת בעלי חיים על פי ההלכה היהודית ועל הזכות למול את ילדיהם.

הרשות פועלת גם כרשות רבנית, עם ועדות מומחים לאישור הגיורים ,כשרות ולהעברת החלטות הלכתיות רבניות המשפיעות על הקהילה היהודית הרחבה. מאז ועד היום שימשה הפדרציה המקצועית של הקהילות היהודיות והרבניות באירופה לתמיכה בקידום תפקידים דתיים, גיוס רבנים ואנשי חינוך ועוד.

ל CER יש מחלקה מיוחדת לתכנון, הנדסה ובנייה של מקוואות, אשר מילאה מעל תריסר פרויקטים כאלה בכל רחבי אירופה. הנשיא הנוכחי של CER הוא הרב הראשי של מוסקווה, הרב פנחס גולדשמידט, ששימש כיו”ר הוועדה המתמדת במשך יותר מעשר שנים. יושב-ראש הנשיאות הוא הוא רבה הראשי של בריטניה הרב אפרים מירביס. יו”ר ועדה מתמדת רהנוכחי הינו דיין הרב מנחם געללעי מלונדון.