איש אחד בלב אחד
Conference of European Rabbis and the board of AM”I are inviting you to
an evening of joint study for the Jews of Europe on Thursday 2.6.22

In a single evening, almost 30 lessons in 6 different languages will be delivered by rabbis from all over Europe. The lessons will be offered through Zoom between the hours of 17: 00 to 21: 00 Central European time. Those half-hour lectures will be on a variety of topics tailored to the general public so that every Jew across Europe can find a lesson that matches his/her individual interests.
The Conference of European Rabbis is made up of hundreds of rabbis, leaders of both small and large communities, both developing and established ones from all over Europe. Together, the rabbis take care of the future of Judaism and cater to their members’ needs in their respective locations.
This virtual learning event is an opportunity to get to know the different rabbis and different communities and strengthen the unity within us through joint study.

We invite you to find your lesson!

18:00 ישראל 17:00 פולין
16th Century Anusim (Morannos): Are they still Jewish - Rabbinic Responses (EN)
Join Zoom

(Meeting ID: 891 2107 7860
Passcode: 13VVmE)


18:45 ישראל 17:45 CET
Megillat Rut (EN)
Join Zoom

(Meeting ID: 811 4516 9589
Passcode: 1F91eT)


19:30 ישראל 17:30 UK
Idol worship in 2022? (EN)
Join Zoom

(Meeting ID: 886 5214 6982
Passcode: wU6rTP)


20:15 ישראל 19:15 ברלין
The Hidden Dimensions of the Ten Commandments (EN)
Join Zoom

(Meeting ID: 820 5023 3457
Passcode: PnUK4Y)


21:00 ישראל 19:00 אנגליה
Women and Torah learning (EN)
Join Zoom

(Meeting ID: 856 7147 8084
Passcode: QF7wV1)


21:30 ישראל 20:30 CET
Why Jewish holidays have so many names (EN)
Join Zoom

(Meeting ID: 852 8125 2833
Passcode: Nziqy5)


18:00 ישראל 17:00 מונקו
Comment parvenir à se connecter davantage à la Tora à l'ère post-moderne? (FR)
Join Zoom

(Meeting ID: 857 0359 9318
Passcode: uKBZ0M)


18:45 ישראל 17:45 שוויץ
La Torah d'Avraham ben Avraham, le Ger Tzedek de Vilna (FR)
Join Zoom

(Meeting ID: 853 6708 5546
Passcode: Z6FSUx)


19:30 ישראל 18:30 צרפת
L'influence de chavouot (FR)
Join Zoom

(Meeting ID: 824 1680 6539
Passcode: 2x90EJ)


20:15 ישראל 19:15 צרפת
Kabalat Hatorah au féminin (FR)
Join Zoom

(Meeting ID: 897 3169 2780
Passcode: PFyc62)


21:00 ישראל 20:00 צרפת
Les relations humaines comme préalables à l'acceptation de la Torah" (FR)
Join Zoom

(Meeting ID: 851 1992 0268
Passcode: 6xqgd3)


21:30 ישראל 20:30 צרפת
Chavouot l’amour inconditionnel (FR)
Join Zoom

(Meeting ID: 839 4844 1505
Passcode: UvF60y)


18:00 ישראל 18:00 מוסקבה
"Подготовка к Дню дарования Торы" (RU)
Join Zoom

(Meeting ID: 834 6857 2973
Passcode: v9xtR6)


18:45 ישראל 18:45 מולדובה
Тора: Разум_vs_Мистика (RU)
Join Zoom

(Meeting ID: 874 3513 9474
Passcode: JBni8f)


19:30 ישראל 19:30 לטביה
Рай и Ад "глазами” иудаизма - О Песахе, Омере и Шавуот с точки зрения каббалы (RU)
Join Zoom

(Meeting ID: 898 0835 5609
Passcode: x2iC6K)


20:15 ישראל 19:15 CET
От поколения пустыни к 2022 году (RU)
Join Zoom

(Meeting ID: 819 6882 6854
Passcode: 0p1p5H)


21:00 ישראל 20:00 CET
Может ли сглаз навредить по-настоящему? (RU)
Join Zoom

(Meeting ID: 845 0287 0850
Passcode: 4QN8Rn)


21:30 ישראל 21:30 בלארוס
Моше получил Тору на Синае. О пророчестве и особенностях пророчества Моше рабейну. (RU)
Join Zoom

(Meeting ID: 814 9998 2605
Passcode: wsG2Yg)


18:00 ישראל 17:00 הולנד
עולם הגבינות של הולנד מנקודת המבט של הכשרות (עברית)
Join Zoom

(Meeting ID: 838 2794 1063
Passcode: Z7SGZ9)


18:45 ישראל 17:45 צרפת
כפיית ההר כחלק משמעותי של קבלת התורה (עברית)
Join Zoom

(Meeting ID: 861 5447 4062
Passcode: nG2y4T)


19:30 ישראל 18:30 CET
שבירת הלוחות (עברית)
Join Zoom

(Meeting ID: 816 6347 4284
Passcode: Jn4Hwt)


20:15 ישראל 19:15 ברלין
כי קרוב אליך הדבר מאוד!! (עברית)
Join Zoom

(Meeting ID: 837 7748 5826
Passcode: 556wEi)


21:00 ישראל 20:00 ברלין
מתנות עניים וחסד במגילת רות (עברית)
Join Zoom

(Meeting ID: 835 6788 5010
Passcode: uy2cmf)


21:30 ישראל
מתן תורה באקטואליה (עב)
Join Zoom

(Meeting ID: 865 4623 7885
Passcode: ktn6QD)


18:45 ישראל 17:45 גרמניה
Mosche und die Engel (DE)
Join Zoom

(Meeting ID: 823 9659 4237
Passcode: 1su9As)


21:00 ישראל 20:00פרנקפורט
Giur- warum manche Giurim nicht anerkannt sind? (DE)
Join Zoom

(Meeting ID: 895 0849 0070
Passcode: r5w4gW)


21:30 ישראל 20:30 CET
"עד דרוש אחיך אותו"- על צמיחה אישית מתוך הסביבה שלך (עברית)
Join Zoom

(Meeting ID: 832 8936 6274
Passcode: 1UN2L2)


18:30 CET 19:30 ישראל
Recibiendo la Torá hoy (ES)
Join Zoom

(Meeting ID: 870 6926 4497
Passcode: mF1FZr)


20:15 ישראל 19:15 CET
מקומו של הגורל בחיינו (עברית)
Join Zoom

(Meeting ID: 891 2843 0610
Passcode: u0LV3Y)


18:00 ישראל 19:00 Georgia
Sefer orchot zadikim (Georgian)
Join Zoom

(Meeting ID: 891 2843 0610
Passcode: u0LV3Y)