• אנו מאמינים

    “הנשיא השלישי של CER Grand רבין סיטרוק של צרפת עם הנשיא ז'אק שיראק – ארמון אליזה”

    אנו מאמינים בתוקף הנצחית של התורה האלוהית כפי שהיא מתגלית בכתבי הקודש שלנו וכפי שפורש בכל הדורות על ידי הרבנים, תוך הכרה בסמכותה של התורה הכתובה והתורה שבעל-פה, וכי ההלכה היא הבסיס לחיים היהודיים; כי השבתה של המדינה היהודית בארץ הקודש היא ביטוי של רחמים אלוהיים כלפי העם היהודי, ורווחת ישראל מקושרת לעוצמתה המוסרית והדתית; שהקשר הדתי הוא החוליה המתמשכת היחידה בין יהודי ישראל לתפוצות וכי ישראל עתידה להפוך למקור השראה דתית לעם היהודי ולעולם כולו; שכל היחסים והיחסים בין העמים חייבים להיות כפופים לעקרונות אתיים ודתיים, שבלעדיהם לא ניתן להבטיח את האושר האנושי; ההתקדמות המדעית והטכנולוגית עלולה להפוך לסכנה לאנושות, אלא אם כן ישתמשו בהם מתוך התחשבות בעקרונות מוסריים ודתיים, בהפצתם, לעם היהודי כנושא המסר של הנביאים, יש תפקיד מיוחד . כמנהיגים רוחניים של עמנו אנו קוראים למנהיגי הקהילות היהודיות באירופה ולארגונים הקהילתיים, לעבוד יחד אתנו כדי לאתגר את החילון ההולך ומתרחב של הקהילות שלנו ואת האיום הגובר של האנטישמיות בערים רבות באירופה, לחזק את רבני הקהילות שלנו כדי שיוכלו לשרת את קהילותיהם בהצטיינות. כמו כן אנו קוראים לכל יהודי כדי לשאוף לנהל את חייו כהבעה חיה של הרצון האלוהי, על ידי לימוד המילים הקדושות של התורה שלנו, ועל ידי שמירה על החוקים שלה, אשר מאז נצח נצחי היה ערבות הבלעדית של היהודי המשכיות, בעיקר שבתות ופסטיבלים, חינוך דתי וחינוך של הצעירים. כמו האפוטרופוסים והמורים של המשפט העברי באירופה אנו טוענים כי נישואין, גירושין והמרות יוכרו ורק תקפים במשפט העברי כאשר הם נעשו בהתאם להלכה. כדי למנוע טרגדיות אישיות בלתי הפיכות ולשמור על אחדותו של העם היהודי, אנו קוראים לכלל הציבור היהודי שלא להיות צדדים לנישואין, גירושים או המרות שיהיו מנוגדים לחוק היהודי.