• ועד הפועל

  ועד הפועל פועל עם הנשיא ומטפל בניהול השוטף של CER.

  חברי ועד הפועל נבחרים לתקופות של 5 שנים ומחלקים אחריות לתיקים הבאים:

  מינהל ומנהלה, כספים, ממשל וביקורת, קשר עם הוועדה המתמדת, קשר עם מועצת המנהלים של לקוחות, הדרכה רבנית, תקנים רבניים הלכה והלכה של בית הדין האירופי, חינוך והמשכיות יהודית, סנגוריה וחופש דת, לו תשכח, איחוד מוהלים של אירופה (UME), יחסים בין-רבניים – כולל הרבנות הראשית לישראל, יחסים עם ארגונים יהודיים עולמיים, יחסים עם האיחוד האירופי ועם מוסדות האיחוד האירופי, קשרי חוץ, יחסים בין-דתיים

  חבריה הם:

  • Rabbi Bruno Fiszon

  • Rabbi Yaakov Dov Bleich

  • Chief Rabbi Dr Riccardo DiSegni

  • Rabbi Refoel Kruskal

  • Rabbi Moshe Lebel